Aan de Kerkhofslaan nummer 4 in Oldetrijne staat het dorpscentrum annex kerk. Plaatselijk belang heeft in 1979 het kerkje in Oldetrijne over kunnen nemen van de Kerkvoogden van Oldelamer en Oldetrijne. In dat zelfde jaar is er een Stichting opgericht die verantwoordelijk is voor het beheer. Na een aantal verbouwingen is het Dorpscentrum uitermate geschikt voor een breed scala van activiteiten en vergaderingen in de regio Sonnega en Oldetrijne.

Het Stichting bestuur bestaat uit:

Naam Functie Rooster van aftreden
René Zuidberg Voorzitter
Ilse Bosma Secretaris
Folkert Heida Penningmeester
Brenda Smit Boekingen dorpscentrum
Mariët Hopman                     Gerard Baylé  lid

De zittingsduur in het bestuur van de Stichting is 3 jaar met eventueel verlenging van nog eens 3 jaar. Voor informatie over het dorpscentrum en boekingen kunt u contact opnemen

met dorpscentrum@sonnega-oldetrijne.nl

of met mevr. Brenda Smit 06-53219199

of Mariët Hopman 06-48776295