Zoeken
Abonneren op nieuwsbrief

Paasbult alsnog in de fik

Sonnega – De feestcommissie van Sonnega/Oldetrijne stak vrijdagavond alsnog de paasbult in de fik, waarschijnlijk de laatste in Nederland. De paasvuurbult werd op 1e Paasdag niet ontstoken. De noordwestelijke wind liet dat toen niet toe, omdat er boerderijen en woningen op de korte afstand staan en de commissie geen risico wilde lopen. Het paasvuur brandde prima en de inwoners konden zich door het koude weer hier lekker aan warmen. Door de weerspiegeling in het raam leek het er op dat een woning in brand stond.

(Foto: Lenus van der Broek)

Keersluis Sonnega geïnspecteerd

Sonnega – Op vrijdagmorgen is in opdracht van de gemeente begonnen de keersluis in de Linde ter hoogte van de Sasbrug in Sonnega te inspecteren. Van de twee beschikbare doorgangen blijft er één ten tijde van de inspectie open. Naar verwachting duurt de inspectie maximaal twee dagen. Het werk wordt uitgevoerd door IBCB Bouwcare uit Leerdam. Alles wordt op foto vastgelegd en samen met een rapport naar de gemeente gestuurd

(Foto: Lenus van der Broek)

Vijfling geboren

Oldetrijne – Bij schapenhouder Meinte Boersma aan de Kerkhofslaan in Oldetrijne is een vijfling geboren. Moeder schaap en de lammeren maken het goed. Alle vijf lammeren, 3 rammen en 2 ooien drinken wel bij de moeder, maar moeten wat bijgevoerd worden met kunstbiest/-melk. Het is voor de vierde maal dat moeder schaap lammeren krijgt.

Meinte Boersma houdt op zijn boerderij ruim 150 schapen en het is nu een drukte van belang, over ruim een week is dat voorbij. Zijn dochter Wietske Boersma helpt hem regelmatig. Op zijn boerderij is op 18 maart 2014 ook al een vijfling geboren en af en toe een vierling.

(Foto: Lenus van der Broek)

Educatie boerderij Reuvekamp

Sonnega – Sinds een jaar heeft de familie Reuvekamp aan de Pieter Stuyvesantweg in Sonnega een officiële ‘Educatie boerderij’. Zij zijn aangesloten bij De Boer op Noord, wat valt onder het landelijk platform boerderij educatie.

De bedoeling is om zo veel mogelijk kinderen kennis te laten maken met het agrarische leven en met de werkwijze van de bedrijfsvoering. Het voelen, proeven, beleven en leren van en over het buitenleven zijn veel kinderen niet meer gewoon. “Hier willen we graag verandering in brengen”, aldus Agnieta Reuvekamp die het leven op een boerderij en van dieren op een hele leuke manier bracht. De lesprogramma’s van de educatie sluiten aan bij een aantal kerndoelen van het basisonderwijs.
Op vrijdag waren de leerlingen van groep 7 en 8 van OBS Tuindorpschool in Wolvega te gast op de boerderij. Zij kregen eerst van Agnieta Reuvekamp uitleg, waarna er een rondgang op de boerderij was. Daarna kregen zij in groepjes opdrachten. Voor sommige leerlingen waren aan het begin van het bezoek wel wat sneu, want juist op dat moment werd er een te vroeg dood kalfje geboren. Toch werd dat goed uitgelegd, ook zoiets gebeurt op de boerderij.

(Foto: Lenus van der Broek).

Acht ploegen toonden hun kracht in touwtrekwedstrijd

Oldetrijne – De Stichting Dorpscentrum Sonnega-Oldetrijne organiseerde vrijdagavond samen met de trouwtrekclub O.S.T.P een touwtrekwedstrijd in de schuur van de familie Bergman in Oldetrijne. De wedstrijd stond onder leiding van de jury van de landelijke Touwtrekbond. Er waren vier bondsploegen en vijf recreatieploegen, waaronder een damesteam. De ploegen moesten direct tweemaal actereen trekken en uiteindelijk bepalen wie de eindronden halen. Een herenteam bestaat uit zes touwtrekkers en het damesteam uit acht.

Uitslagen:

Gelegenheids-/ bondsteams:

1. De Watermannen – Wolvega

2. Heidenschip – Heidenschip

3. Heindenschip – Jeugd

4. Jeugdteam – Deinum/Britswerd

Recreatieteams:

1. Trochlûkers1 – Sonnega-Oldetrijne

2: De Wrotters – Wijnjewoude

3. Ost – Oldetrijne-Sonnega

4. gedeeld: Oldetrientjes (dames) en Trochlûkers 2

 

(Foto: Lenus van der Broek)

Leerlingen Lantscheene helpen bij zwaluwwand

Wolvega – Enkele leerlingen van OBS de Lantscheene in Oldetrijne hebben zaterdagmorgen samen met enkele vogelwachters de zwaluwwand ‘Schuttevaer’ op het bedrijventerrein aan de Schipsloot in gereedheid gebracht voor het komende broedseizoen. De 120 nestopeningen in de betonnen wand zijn gevuld met zand en dit werd flink aangestampt. Zodra de oeverzwaluwen begin april uit Afrika terugkeren, graven ze in twee tot drie dagen hun nieuwe nestgangen variërend van 60 tot 80 centimeter lengte. In 2003 heeft de gemeente de wand aangebracht en stelt jaarlijks ook het zand beschikbaar.

Het laten helpen van leerlingen is een initiatief van de Vogelwacht Wolvega e.o. Jaarlijks steken kinderen van één van de basisscholen in en rond Wolvega de handen voor de oeverzwaluwen uit de mouwen.

(Foto: Lenus van der Broek)

Langer veilig wonen

Oldetrijne – Op de laatste vergadering van Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne is gesproken over het langer in veilig wonen in eigen huis in het dorp. Dat geldt met name voor senioren. Daarom heeft het bestuur besloten om een bijeenkomst over dit onderwerp in het Dorpscentrum in Oldetrijne  te organiseren. Bestuurslid Margreeth van den Berg leidde deze bijeenkomst.

Na een kennismakingsronde door de ruim twintig deelnemers gaf Nynke Benedictus namens het adviesorgaan Mienskipzorg een toelichting welke hulpmiddelen er zoal zijn om het langer zelfstandig thuis wonen te bevorderen, ook al omdat er steeds minder plaatsen in woonzorgcentra zijn. Er was een kastje waarin de hulpmiddelen aanwezig waren, inclusief een robotstofzuiger. Toekomstwonen.nu is een initiatief van vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang van enkele Weststellingwerfse dorpen en het is de bedoeling dat alle dorpen dit oppakken.

Een paar jongeren van World Servant Wolvega hadden voor de deelnemers heerlijke lekkernijtjes voor bij de koffie/thee gemaakt. World Servant organiseert vanavond en zaterdagavond sponsordiners in De Rank in Wolvega. De opbrengst is voor projecten in ontwikkelingslanden, door de jongeren zelf uit te voeren.

(Foto: Lenus van der Broek)

Voorjaar Oldetrijne

Oldetrijne – Het voorjaar komt er aan, officieel op 21 maart. Maar aan de Meenthe in Oldetrijne is het voorjaar al duidelijk zichtbaar. De eerste lammeren lopen in de wei. De lammetjes krijgen het nog wel wat koud, maar daardoor een betere weerstand tegen ziekten en kunnen op den duur beter tegen de kou.

(Foto: Lenus van der Broek).

Laatste Kerkdienst Oldetrijne

Oldetrijne – De Protestantse Gemeente Oldelamer-Oldetrijne heeft tot nu toe regelmatig haar kerkdiensten ook in de kerk van Oldetrijne gehouden. Sinds 1979 is deze kerk een dorpscentrum voor de inwoners van Sonnega en Oldetrijne.Na jaren is nu het aantal gemeenteleden dat in Oldetrijne kerkt, zo klein geworden, dat besloten is om voortaan alle kerkdiensten alleen in de kerk van Oldelamer te doen plaatsvinden. Uit een onderzoek is gebleken dat er wel begrip was om te stoppen, maar wel verdrietig. Het kerkbezoekbezoek in Nederland neemt af en ook in Oldetrijne. Op zondagmorgen werd in het Dorpscentrum van Oldetrijne een bijzondere laatste dienst gehouden. Voorganger was Roelie Stevens-Schipper. Dorpshistoricus Jan Boonstra uit Sonnega belichtte de geschiedenis van de kerk in Oldetrijne. De kerk stond eerst bij het kerkhof aan de Kerkhofslaan. In 1869 werd die kerk afgebroken en de eerste steen van de huidige kerk werd in 1870 gelegd. Organist was Hidde de Koe.

Grieke Land, voorzitter van de kerkenraad, luidde de kerkklok voor de aanvang van de dienst voor de laatste maal.

(Foto’s: Lenus van der Broek)

Dorpen archief

Conform het besluit van de ledenvergadering van Pl.Belang Sonnega-Oldetrijne d.d. 30-11-2016

is het beheer van het dorpsarchief ondergebracht bij de St.Historie Sonnega-Oldetrijne.

De huidige beheerders Kees de Kroon en Hendrik Fokkema zijn bestuursleden geworden van de stichting

met als taak het beheer van het dorpsarchief.

Het dorpsarchief blijft gehuisvest in het dorpscentrum.

Agenda
  • No upcoming events
AEC v1.0.4
Reacties